Obcy. Nieznane stany świadomości. Krzysztof Więckiewicz

Зарубежная фантастика.