The Frontiers Saga. Tom 2. Pierścienie przystani. Ryk Brown

Зарубежная фантастика.