Arkagas. Tom 1: Nad wszystkie mocarze świata. Marcin T. P. Łuczyński

Зарубежная фантастика.