Woyciech Zdarzyński, życie i przypadki swoje opisuiący. Krajewski Michał Dymitr

Повести.

Название
Woyciech Zdarzyński, życie i przypadki swoje opisuiący
Автор:
Krajewski Michał Dymitr
Серия:
Жанр:
Повести
Год выпуска:
0
isbn:
Аннотация:
Sielska utopia i opowieść o wizycie Ziemian na Księżycu zarazem.Powieść Michała Dymitra Krajewskiego stanowi realizację postulatówoświeceniowych.W satyrycznym świetle przedstawia przestarzałąedukację podporządkowaną scholastycznym sporom, nieprzygotowującąmłodych ludzi do realnego życia oraz niewyrabiającą w nichprzywiązania do własnego kraju. Czytelnik znajdzie tu również krytykęopartej na okrucieństwie, ekspansywnej, kolonialnej cywilizacji orazprojekt likwidacji miast na rzecz rozwijania cnót płynących zzakorzenienia w rolniczym trybie życia.