Czy ci najmilszy?. Генрик Сенкевич

Повести.

Название
Czy ci najmilszy?
Автор:
Генрик Сенкевич
Серия:
Жанр:
Повести
Год выпуска:
0
isbn:
Аннотация:
Nowela Henryka Sienkiewicza Czy ci najmilszy opowiada o matce, która zostaje odwiedzona przez wędrowca.Przynosi on kobiecie wieści o jej synach rozproszonych po świecie. Mężczyzna opowiada o każdym z nich, ale kobieta przede wszystkim chce wiedzieć, jak się wiedzie Jaśkowi.Krótki utwór Sienkiewicza ukazuje, jak silna jest matczyna miłość i jak wiele jest w stanie ona poświęcić dla dziecka. Autor zwraca też uwagę na to, jak często ludzie, którzy sami wiele nie posiadają, mają ogromne serca, pełne miłości.