Pokłosie przekleństwa. Edyta Świętek

Современная зарубежная литература.