Воспоминания о будущем. Одиночка. Александр Петров

Читать онлайн книгу.

Воспоминания о будущем. Одиночка - Александр Петров


Скачать книгу
очнулась от того, что её кто-то укрывал.

      – Спасибо, дядя Вася.

      – Спи, дочка.

      Дядя Вася был старше её на 35 лет. Он был уже опытным оператором, часто бывал в «горячих точках». ОНА смотрела, как он сел у костра рядом с полковником и генералом. Они говорили о чем-то в полголоса. Немного полежав, ОНА встала и подсела к огню. Дядя Вася налил ей чаю. Они сидели вчетвером, разговаривая.

      – Я слышал, – сказал генерал – что командование САР заключило договор с «Ангелом Смерти», или как его у вас называют «Машиной Смерти».

      – А кто это? – спросила ОНА.

      – Не знаю. – ответил генерал – Вырвемся, спрошу.

      – Я его немного знаю. – сказал дядя Вася. – Он начинал на Донбасе в 2020-х. Его личность покрыта туманом войны, но он русский. Когда он атаковал, то включал на всех частотах «Машину смерти». Летал на СУ-25 или «Граче», но, похоже, модернизированном. Мне удалось издалека понаблюдать, как он «чистил» колонну «бандерлогов». Каких-то 2-3 минуты, и колонна в 120-130 машин была полностью уничтожена. Он не признавал ни каких договоренностей, кроме полной капитуляции. За 2 месяца его «работы» от нац. батов ничего не осталось. Он буквально охотился за ними. От Украины отделились Харьков, Одесса, Николаев, Херсон, Запорожье. Сейчас они в Таможенном Союзе как Новороссия идут. При этом некоторые говорили, что он раньше на другой машине летал.

      – Какой, дядя Вася?

      Конец ознакомительного фрагмента.

      Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

      Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

      Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

/9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD/2wBDAAEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQH/wgALCAhhBdwBAREA/8QAHgABAAIDAQADAQAAAAAAAAAAAAkKBgcIBQIDBAH/2gAIAQEAAAABn8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABVE5sAAAbZt6gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMai8jp5kxHYXV8l8jf7AAAAApacnG2tdbNwfcmKfuyDVX4/2fizXPOc/LbrvIgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA+qHavXmMmfXObay4tjJ2JZDkdAAAAFLTk59ksOy9Q/Xm33c6dK+X0hxT0tjOv4oPyN13kQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8qsHHZY7lc/aGNQnQCTvT4/IAAABS05OfOYHIMayX2cL5j3vrLoTFOneK/xRpm67yIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA+FYDim3LvMA4qqTTxTmAAAAKWnJx7Xkex1JjOvsM8T9X1/Z8P5/PwG67yIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAibrX3N9+gBwFUluK9hAAAAUtOTgAAG67yIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB59JWd6ZwACtToa2eAAABxRiQAAD3O6AAAAAAAAAAAAAAAAAAAACOSrneJ94ADnKlDeB3UAAAB5TyPqyPzsYyz7fx/d+vH/AFfu/F6fj/r9P9IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAArt6NtLEbfIM8UUnHswfTQfylvO/LUAAABGV4WsuiNlcE59l/pft0Vj21/773j6Oz339gyhgAAAAAAAAAAAAAAAAAAACqh2FPaKzdmSsnNvHxN5XKsairB1DP8AAABFnprMOncF5B6k1h/d/YPqrIu4449i4VubDvelJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFS+QmccVm7MkBPM80UecZE8Ep5WG2zYgAAAAxVh/5MW0rurbP68ey/6PoyrE31ff5WS+0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKvu37EYrN2ZKx1hyDqw1WnssCpVINOeAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBtGRcAESMt0YXIks3SWkd3Hm0aLUEhIAAAK5uiQAAGx7MIAAAAAAAAAAAAAAAAAAABzjSquudDgARoVfryfugAAApacnAAAN13kQAAAAAAAAAAAAAAAAAAABVDyq0j/QA8ymzJxYBAAAApacnB7E6vOmaaKwTNexYzeUQbrvIgAAAAAAAAAAAAAAAAAAADnamRY0mMAHwrgRu3N8tAAAApacnB7M5W0YqepPN2bsrBYmtLhuu8iAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEalVWwrN39oHh1yIp7gPVQAAAClpycH29i6G1dsH5/nyzZ3JX8Ddd5EAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEelW/pGeGQ/2jC4wYEfTtW9QAAAAFLTk4AABuu8iAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABrSCmHTxuoM21ly/uKbSabIAAAABE1rQAABlswYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB5nHXLuIbE636n+8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Скачать книгу